ÖNEMLİ TARİHLER

DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu yıl 55. sini düzenleyeceğimiz 55. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi’nde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk ve onur duyacağız.

Diyabet gerek dünyada gerekse ülkemizde hızla artan sıklığı ile hem hastalar hem de tüm sağlık ekibi için ciddi bir sorun oluşturmakta. Sayısı hızla artan medikal tedavi seçenekleri ve teknolojik gelişmeler hiç kuşkusuz son derece umut verici. Ancak, diyabetin önlenebilmesi, erken tanısı ve etkin tedavisi konusunda hala atılması gereken pek çok adım var. Bilimsel gelişmelerin diyabet ile mücadeleye etkili bir şekilde yansıtılabilmesi için, disiplinler arası   kooperasyonun ve bilgi aktarımının önemi açık.

Diyabetle uğraşan ekibin tüm üyelerinin, yani çeşitli uzmanlık dallarından hekim, diyabet hemşiresi ve diyetisyenleri bir araya getiren Ulusal Diyabet Kongreleri, aynı zamanda sesimizi sağlık otoritelerine ve medyaya duyurmamıza da olanak veren çok önemli bir fırsattır. Kongre’miz bu yıl 24 - 27 Nisan tarihleri arasında K.K.T.C. Concorde Hotel’de düzenlenecek. Program 24 Nisan’da Kardiyometabolik Hastalıklar Sempozyumu, Diyabet Teknolojileri Sempozyumu ve İnsülin Çalıştayı ile başlayacak.

Bunun yanı sıra, 25 – 27 Nisan’da Dünya Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation) Asya Diyabet Çalışma Grubu’nun (Diabetes in Asia Study Group) 7. Toplantısı, Uluslararası niteliği ile Kongre’miz de sizlere sunulacaktır.

Ulusal Diyabet Hemşireliği ve Diyabet Diyetisyenliği Sempozyumları program süresince yine zengin bilimsel içerikleri ile yer alacak.

Dünyada en yaygın görülen kronik hastalık olan diyabet tedavisinin primer amacı komplikasyonların önlenebilmesi tartışılacaktır.

Kongre’mizin bilimsel kurulu bu yılki program üzerinde çalışırken öncelikle diyabet komplikasyonlarının fizyopatolojisiden, önleme ve tedaviye dek geniş bir yelpazede kongre teması olarak yer alması gerektiğine karar verdi. En yeni bilimsel veriler ülkemizin diyabete gönül vermiş bilim insanlarının ve yabancı fikir liderlerinin sunumlarıyla çok yönlü olarak bu yılki Kongre’mizde tartışılacaktır.

24 - 27 Nisan arasında görüşmek dileğiyle, değerli katılımlarınızı bekliyoruz.

Göstereceğiniz ilgi ve katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva
55. Ulusal Diyabet Kongresi
Başkanı
Prof. Dr. M. Temel Yılmaz
Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı
(2019 Yılı UDDK Koordinatörü)
Prof. Dr. Fırat Bayraktar
55. Ulusal Diyabet Kongresi
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Selçuk Dağdelen
55. Ulusal Diyabet Kongresi
Başkan Yardımcısı
test